اردوی علمی دانشگاه تهران

مدرسه امینی سالانه به منظور تقویت دانش آموزان دوازدهمی برای آزمون کنکور ، اردوی علمی نوروزی را تدارک می بیند که در کنار دور نبون از  فضای درسی در ایام عید ، رو تحصیل آن هارو بهبود بخشد.

این اردو که سالانه در دانشگاه های مختلف و یا سالن های مطالعه برگزار می گردد همواره به استقلال فردی افراد نیز کمک می کند .

به عنوان مثال افرادی که برای تحصیل دانشگاه های شهر هایی غیر از دانشگاه های محل سکونت شهر خود یعنی تهران رو انتخاب می کنند برای زندگی و تحصیل به صورت فردی در خوابگاه مشکل چندانی نخواهند داشت چون در گذشته این فضای آموزشی را تجربه نموده اند.